VAŠ DOM JE VAŠE NAJVEĆE BLAGO OBOGATITE SVOJE BLAGO ULASKOM U VAŠU I NAŠU STARU ŠKRINJU...

Lasersko kantiranje i kantiranje na paru,,,

Ispis

Inovacija laserskog kantiranja sastoji se u tome da se rubna traka “STAPA” s materijalom, za razliku od klasičnog kantiranja gdje se traka lijepi uz pomoć valjkom nanešenog ljepila.

Proces kantiranja laserom sastoji se od:
• topljenja ekstrudiranog dijela trake laserskim uređajem
• otopljeni dio trake povezuje se s pločom
• nastaje stapanje trake i ploče bez vidljivog spoja (fuge)

Prednosti laserskog kantiranja ogledaju se u dizajnu, kvaliteti i procesu obrade.

Dizajn
• obrada ostavlja dojam materijala veće vrijednosti
• trajni optički dojam bez vidljivog spoja (fuge), kao izliveno iz jednog komada
• maksimalna otpornost trake na utjecaj svjetlosti
• egzaktna usklađenost dekora ploče i trake
• postojanost i otpornost na svakodnevnu upotrebu “ne troši se”
• zamjena za lakirane fronte
• zamjena za fronte obučene folijom

Kvaliteta
• trajna, funkcionalna “0” fuga, trajni nevidljivi spoj
• otpornost na utjecaj svjetlosti
• daleko veća otpornost na toplinu i vlagu
• maksimalna otpornost na kemikalije
• nema ljepila i svih njegovih popratnih pojava

Posebno preporučamo kod jednobojnih svjetlih dekora i dekora visokog sjaja te kod svih drugih zahteva za perfekcijom obrade ruba bez vidljive fuge.